Skal jeg momsregistreres?

Som selvstændig erhvervsdrivende skal du som hovedregel registrere din virksomhed for moms. Det gør du på Virk.dk. Du får et cvr-/SE-nr. og et registreringsbevis   Hvis du sælger for under 50.000 kr. om året er du fritaget for momsregistrering Du vælger selv, om du vil registrere dig for moms, når du er selvstændig erhvervsdrivende, og din virksomheds momspligtige salg er under 50.000 kr. over en periode på 12 måneder. Har du registreret dig for moms, skal du opkræve, indberette og betale moms, selv om dit momspligtige salg er under 50.000 kr.   Hvis du sælger for over 50.000 kr. om året skal du momsregistreres Du skal momsregistreres, når din virksomheds momspligtige salg overstiger 50.000 kr. over en periode på 12 måneder. Ved du, at dit salg overstiger 50.000 kr., skal du registrere dig senest 8 dage inden, du starter virksomheden.

SESIR Consult kan hjælpe dig med følgende

Rådgivning om optimering af skattespørgsmål

l

Udarbejdelse af selskabsskat rapportering til SKAT

Rådgivning om udlodning af udbytte

Beregning af skattemæssigt resultat for virksomheden

fradrag i henhold til loven

Man kan have mange spørgsmål når man driver virksomhed.

Kontakt os for en uforpligtende samtale og vi vil forsøge at hjælpe dig på vej og svare på de spørgsmål du måtte have og give vores faglige vurdering på de udfordringer du måtte stå over for.
kontakt os

Hvornår skal moms indberettes?

Tidspunktet for hvornår du skal betale moms afhænger af, hvor meget du omsætter for i årets løb. De fleste nye virksomheder skal betale moms hvert kvartal.

SKAT ændrer automatisk afregningsperioden ultimo hvert år, hvis din omsætning i virksomheden ændrer sig. Falder din omsætning til under 1 mio. kr., skal du afregne moms hvert halve år. En ændring vil i givet fald ske med virkning for det følgende år. Omsætningsgrænserne for momsafregning:

Årlig omsætning Afregning
Små virksomheder 0-5 mio. kr. Halvårlig afregning
Mellemstore virksomheder 5-50 mio. kr. Kvartalsvis afregning
Store virksomheder Over 50 mio. kr. Månedsvis afregning

Kilde: www.skat.dk