Vores serviceydelser

SESIR Consult kan hjælpe dig med følgende

  • At din bogføring lever op til bogføringsloven
  • At dit årsregnskab lever op til årsregnskabsloven
  • At du får indberettet din moms korrekt og rettidigt
  • Hvordan du laver din udvidede selvangivelse
  • At du får det optimale ud af dine fradagsmuligheder
  • At du får styr på din forskudsregistrering
  • Undervisning i hvordan du læser dit regnskab

Få rådgivning og overblik over din virksomheds økonomi

Vi kan hjælpe dig til mere ro i maven og bedre overblik over dit firmas økonomi. Lad SESIR Consult hjælpe dig med det administrative så du kan fokusere på det du er bedst til. Det vil skabe forudsætningerne for bedre resultater for din virksomhed og mere profit på bundlinjen.

Professionel rådgivning

Som din sparingspartner, hjælper vi dig med hele økonomifunktionen eller dele af den. Du bestemmer selv, hvor meget af dine økonomiske og administrative opgaver vi skal hjælpe dig med. Har du selv styr på bogføringen, kan vi kontrollere den inden momsindberetningen, og hvis ikke, så står vi klar til at bogføre for dig og lave momsindberetningen rettidigt.

Vi har mange års erfaring fra de største og mest anerkendte revisionshuse i Danmark. Har du spørgsmål til investeringer eller din økonomiske struktur hjælper vi dig på vej.

Bogføring

Det er vigtigt at bogføringen bliver lavet korrekt og rettidigt, for ikke at tage beslutninger på baggrund af et forkert grundlag. Vi hjælper dig med din bogføring og sørger for at indberette momsen korrekt og rettidigt.

SKAT og moms

Vi hjælper dig med at beregne virksomhedens skattemæssige resultat for virksomheden, udarbejder selskabsselvangivelsen og indberetter til SKAT. Endvidere får du rådgivning om udlodning af udbytte, og optimering af skatteforhold og momsforhold.

Stiftelse af selskab og valg af virksomhedsform

Når man skal stifte et selskab, er det vigtigt at få den rette rådgivning, således at man stifter virksomheden i den rette selskabsform, som passer til ens behov og sikrer optimale forhold for virksomheden og ejeren. Det kræver forarbejde og en god sparringspartner at vælge den rigtige selskabsform. Brug os inden du tager en beslutning hvis du er i tvivl.

Udarbejdelse af årsregnskab

Årsregnskabet hjælper dig med at få overblik over alle dine indtægter, udgifter, aktiver og passiver og opstiller årsregnskabet efter gældende Årsregnskabslov. Dette skaber indsigt i hvilken retning din virksomhed bevæger sig i.

 Økonomisk rådgivning

Det er vigtigt at have budgetteringen på plads, og især opfølgningen er vigtig for at kunne styre din virksomheds økonomi og vækst. Er det svært og har du brug for hjælp, så står vi klar til at hjælpe dig.

Yderligere assistance

SESIR Consult har et stort netværk af erhvervsfolk, som vi gerne vil drage nyttige af til din fordel. Start med at vælge os, og du vil hurtigt erfare at du har valgt den rigtige primære sparringspartner som vil hjælpe dig på vej til merværdi og vækst.